:
 

راههای زمینی
 

محورهای اصلی ارتباطی شهر کرمان با سایر نقاط به شرح زیر می باشد:
 

 

  1. محور کرمان، باغین و رفسنجان از نوع آسفالت درجه یک به طول 105 کیلومتری

 

  1. محور کرمان، باغین و بردسیر از نوع آسفالت درجه یک به طول 60 کیلومتر

 

  1. محور کرمان، چترود و زرند از نوع آسفالت درجه یک به طول 73 کیلومتر

 

  1. محور کرمان، چترود و راور از نوع آسفالت درجه یک با طول 140 کیلومتر

 

  1. محور کرمان، ماهان، بم از نوع آسفالت درجه یک به طول 195 کیلومتر

راه آهن
راه آهن کرمانبافق به طول 249 کیلومتر از سال 1375 مشغول ارائه خدمات به اهالی منطقه می باشد.
 

راه هوایی:
 

فرودگاه کرمان در 10 کیلومتری شهر کرمان و در اراضی روستاهای حسینیه، مومن آباد، صادق آباد، سعادت آباد و اختیار آباد واقع شده است. مساحت آن 623 هکتار می باشد. عملیات اجرایی آن مربوط به سال 1335 است و فعالیت آن از سال 1349 آغاز گردیده است.