حسین آباد ( دهستان):
 

دهستان حسین آباد به مرکزیت شهر حسین آباد امین از بخش انار شهرستان رفسنجان در 5 کیلومتری جنوب شرق شهر انار، بین 54.57 تا 55.27 طول جغرافیایی و 30.42 تا 31.07 عرض جغرافیایی قرار گرفته است.
 

این دهستان از شمال به دهستان بهادران، از شرق و جنوب شرق به دهستان های بهرمان و بیاض، از جنوب به دهستان جوزم و از غرب به دهستان دهج محدود می گردد.
 

دهستان مذکور به 75/1298 کیلومتر مربع مساحت 61 درصد از وسعت بخش انار را در بر می گیرد.
 

در محدوده این دهستان تعداد 20روستا و 73 مزرعه و مکان وجود دارد.
 

ارتفاع متوسط آبادی های این دهستان 1404 متر است که مرتفع ترین آن، روستای نوشهر با ارتفاع 1419 متر و پایین ترین آن روستای احمد آباد با ارتفاع 1397متر است.
 

موقعیت طبیعی غالب آبادی های این دهستان دشتی است.
 

آب و هوا
 

گرم و خشک
 

پوشش گیاهی
 

گیاهان علوفه ای: آدور و شور
 

جمعیت:
 

آبادی های این دهستان دارای 1186 خانوار روستایی شامل 5894 نفر جمعیت است که 39 درصد از کل جمعیت روستایی بخش انار شهرستان رفسنجان را به خود اختصاص داده است.
 

در این میان، روستای گلشن با 1723 نفر پر جمعیت ترین و روستای امین آباد با 30 نفر کم جمعیت ترین آبادی های این دهستان به شمار می روند. به طور متوسط، 61 درصد از روستاییان این دهستان با سواد هستند.
 

تراکم نسبی جمعیت روستایی 5/4 نفر درهر کیلومتر مربع است.
 

زبان: فارسی با گویش کرمانی
 

دین: اسلام و پیرو و مذهب شیعه
 

نوع مصالح و نحوه قرار گرفتن مساکن
 

بافت اغلب مساکن روستاهای این دهستان بصورت مجتمع بوده و برای مساحت آنها از مصالحی چون آجر، آهن، خشت و گل استفاده شده است.
 

مشاغل عمده دهستان
 

زراعت، دامداری، باغداری و کارگری به ترتیب از مشاغل عمده دهستان است.
 

محصولات عمده کشاورزی
 

غلات و نباتات علوفه ای از محصولات عمده زراعی می باشد
 

نوع کشت:
 

آبی
 

محصولات عمده باغی
 

پسته محصول عمده دهستان می باشد
 

منابع آب کشاورزی:
 

چاه عمیق
 

امکانات زیر بنایی
 

از نظر امکانات زیربنایی تمامی روستاهای دهستان دارای آب لوله کشی بوده و کل روستاها از نعمت برق برخوردار هستند
 

امکانات این دهستان
 

15 دبستان، مدرسه راهنماییف 4 خانه بهداشت، بیمارستان، 11 شورای اسلامی روستایی، 2 شرکت تعاونی روستایی، 5 دفتر مخابرات، دفتر پست، پایگاه مقاومت بسیج و 15 مسجد
 

صنایع دستی
 

قالی بافی (270 دستگاه) با طرح و نقش های یزدی و جنگل در اندازه های 4*3 می باشد
 

راههای ارتباطی
 

مرکز دهستان ( حسین آباد) از طریق راه ارتباطی با طول 9 کیلومتر با مرکز بخش انار متصل می شود، راه آسفالته مذکور با جهت جنوب شرق به شمال غرب، مرکز دهستان را به مرکز بخش انار مرتبط ساخته از آنجا نیز با سایر نقاط شهرستان رفسنجان ارتباط پیدا می کند.
 

قدمت
 

قدمت بعضی از آبادی های این دهستان به 4 قرن می رسد.