حسین آباد امین( نقطه شهری):
 

حسین آباد امین، یکی از نقاط شهری بخش انار، در 20.55 طول شرقی و 51 .30 عرض شمالی، در ارتفاع 1405 متر سطح دریا واقع شده است. مساحت هر مذکور حدود 5/1 کیلومتر مربع بوده و در 97 کیلومتری شمال غرب شهر رفسنجان و در موقعیت دشتی قرار دارد
 

جغرافیای طبیعی
 

اقلیم
 

با توجه به جدول هواشناسی که براساس داده های آمار ایستگاه سینوپتیک انار طی سال های 76-1370 تکمیل شده عناصر اقلیمی بترتیب ذیل مورد بررسی قرار گرفته است.
 

میانگین دمای سالانه 7/17 درجه سانتی گراد بوده و میانگین حداکثر و حداقل دمای سالانه بترتیب برابر با 9/25 و 5/9 درجه سانتی گراد است. حداکثر و حداقل مطلق دما بترتیب برابر با 8/42 درجه سانتی گراد در تیرماه و 8/16 درجه سانتی گراد در دی ماه بوده که نشان دهنده نوسانات شدید سالانه دما در این منطقه است.
 

بارندگی در این شهر از نوع جبهه ای بوده که بیشتر در فصل زمستان می افتد. متوسط سالانه بارندگی طی سال های 76-1370 برابربا 4/89 میلی مرت است که بارندگی بسیار کم در این منطقه را نشان می دهد.
 

میانگین تعداد روزهای یخبندان  در طول سال 7/67 روز است که بیشترین آن با 5/21 روز در دی ماه رخ می دهد.
 

درصد رطوبت نسبی در این منطقه با میزان درجه حرارت رابطه معکوس دارد، یعنی در ماههایی که دمای هوا بیشتر از 20 درجه سانتی گراد است، معمولا حداکثر رطوبت نسبی بین 25 تا 44 درصد است. و در ماههایی که درجه حرارت کمتر از 10 درجه سانتی گراد بوده، حداکثر رطوبت نسبی بین 50 تا 60درصد است.
 

حداکثر رطوبت نسبی هوا 5/67 درصد در دی ماه و حداقل آن 10 درصد رد مردادماه بوده و متوسط حداکثر و حداقل سالانه رطوبت نسبی به ترتیب برابر با 4/54 و 8/21 درصد است. حداکثر فراوانی دیده بانی شده باد در ایستگاه سینوپتیک انار طی سال های 76-1370، 2/24 درصد و از جهت جنوب غرب است که باد غالب منطقه بشمار می آید.
 

بادهای مهم این منطقه عبارتند از:
 

 

  1. باد قبله که از جهت جنوب غرب، از اواخر بهار تا پاییز به طور متناوب و با سرعت متوسط می وزد

 

  1. باد پایین که از جهت شمال، در تمام فصول به طور متناوب و با سرعت متوسط می وزد که در تابستان هوا را خنک می کند

 

  1. باد شمال که از جهت شمال، در تمام فصول بجز زمستان به طور متناوب و با سرعت متوسط می وزد

براساس نقشه پهنه بندی اقلیمی، شهر حسین آباد امین دارای آب و هوای بری خیلی خنک، گرم تا خنک است که از نشانه های بارز این اقلیم تابستان های خیلی گرم و خشک و زمستان های سرد و خشک تا خنک است.
ارتفاعات
 

کوه ایستگاه از رشته کوه ایران مرکزی با ارتفاع 1636 متر در 11 کیلومتری شمال شرق شهر حسین آباد امین قرار دارد که تنها کوه مهم این منطقه به شمار می آید. این کوه در شمال شرق حسین آباد امین در میان کوههای فرسایش یافته ای که دشت انار را از دشت نوق جدا می سازد قرار گرفته است.
 

خصوصیات جمعیتی
 

در سال 1375 جمعیت شهر حسین آباد امین بالغ بر2772 نفر و در سال 1377 ، 2625 نفر بوده است. در این مبحث، جمعیت سال 1377 مورد تجریه و تحلیل قرار می گیرد.
 

شهر حسین آباد امین، 9/10 درصد جمعیت شهرستان رفسنجان را در خود جای داده و تراکم نسبی آن 4/14 نفر در هر کیلومتر مربع است. از کل جمعیت این شهر، 1365 نفر را مردان و 1260 نفر را زنان تشکیل می دهند. تعداد خانوار این شهر 535 و بعد خانوار آن 9/4 نفر است. با توجه به جدول جمعیتی، نسبت جنسی این شهر 108 نفر است یعنی در مقابل هر 108 نفر مرد 100 نفر زن وجود دارد. بالاترین نسبت جنسی مربوط به گروه سنی45 تا 49 سال با رقم 173 نفر و پایین ترین نسبت مربوط به گروه سنی 1 تا 4 سال با رقم 90 نفر است. همچنین بیشترین تعداد جمعیت در گروه سنی 10 تا 14 سال با 8/16 درصد و کمترین تعداد مربوط به گروه سنی 60 تا 64 سال با 1/1 درصد است.
 

تغییرات جمعیت این شهر طی سال های 1355، 1365 و 1375 به ترتیب 790، 847 و 2772 نفر بوده است که میزان رشد جمعیت طی دو سرشماری 1355 تا 1365 برابر 6/0 درصد و در فاصله دو سرشماری 1365 تا 1375 معادل 9/6 درصد بوده است. در سال 1377 حدود 60 درصد از جمعیت شهر حسین آباد باسواد بوده اند.
 

جمعیت شهر حسین آباد در سال 1380 برابر 3010 نفر با 1557 نفر مرد و 1453 نفر زن بوده است.
 

وجه تسمیه:
 

براساس روایات امین یا امینی، یکی از بزرگان و زمین داران معروف منطقه بوده که در این منطقه املاک زیادی داشته است. به دلیل آنکه این فرد در ناحیه حسین آباد قنات احداث نموده و موجب آبادانی منطقه شده به همین جهت آبادیرا حسین آباد امین نامیده اند.
 

طبق روایت دیگر، آبادی بوسیله شخصی به نام حسین در حدود 3 تا 4 قرن پیش با احداث قنات بنیان نهاده می شود و در حدود 50 سال  پیش قنات آبادی که خشک شده بود بوسیله امین از مالکان بزرگ منطقه، مرمت و بازسازی شده و بعد از آن آبادی به حسین آباد امین معروف می شود.
 

چگونگی پیدایش و قدمت تاریخی
 

براساس اظهار بعضی از اهالی، قدمت آبادی به 400 سال پیش می رسد. با اینکه یادمان تاریخی که بر این امر صحه بگذارد در آبادی مشاهده نمی شود، ولی از قرائن و شواهد، معلوم است که آبادی حسین آباد از روستاهای قدیمی منطقه بوده و وجود قلعه داود آباد و آب انبار در این محل، نشان از قدمت بیش از 200 سال آن دارد.
 

آثار و ابنیه تاریخی و مذهبی
 

از جمله ابنیه تاریخی شهر حسین آباد به موارد ذیل اشاره می شود:
 

 

  1. قلعه داوود آباد: این قلعه از خشت و گل بنا شده و در حال حاضرمخروبه ای بیش نیست و قدمت ان حدود 200 سال تخمین زده می شود

 

  1. آب انبار: قدمت ان حدود 150 سال بوده و از آجر ساخته شده است. این شهر دارای 29 مسجد و یک حسینیه نیز  است.

امکانات آموزشی:
شهر حسین آباد در سال تحصیلی 77-1376 دارای 2 مدرسه ابتدایی، 2 مدرسه راهنمایی و یک دبیرستان بوده است که مدارس ابتدایی یک واحد پسرانه و یک واحد دخترانه و مدارس راهنمایی یک واحد دخترانه و یک واحد پسرانه بوده است. دبیرستان این شهر پسرانه است.
 

امکانات بهداشتی و درمانی
 

در شهر حسین آباد یک مرکز بهداشتی و درمانی و یک خانه بهداشت در زمینه درمان و امور پزشکی فعالیت دارند. درمانگاه مرکز بهداشتی و درمانی با 11 نفر پرسنل و یک نفر پزشک عمومی دارای قسمت های پزشک عمومی، داروخانه، ترزیقات، مامایی و دندانپزشکی است. خانه بهداشت این شهر دارای 4 نفر بهورز بوده که در زمینه کنترل خانواده، بیماریابی، سرشماری و واکسیناسیون فعالیت می نمایند.
 

تاسیسات و امکانات زیربنایی
 

امکانات زیربنایی و رفاهی شهر حسین آباد امین به شرح ذیل است:
 

مرکز مخابرات شره دارای ظرفیت 500 شماره ای بوده و دفتر پست نیز ضمیمه آن است
 

سیستم فاضلاب شهر تزریقی بوده و آبهای سطحی نیز به دشتهای اطراف هدایت می شود
 

این شهر همچنین دارای غسالخانه، حمام عمومی، پمپ بنزین و جایگاه فروش نفت سفید نیز هست
 

ساکنین این شهر از برنامه های شبکه 1و2و3 سیمای جمهوری اسلامی ایران و صدای سراسری و همچنین برنامه های رادیو و تلویزیون استان کرمان بهره مند می گیرند.
 

شهر حسین آباد دارای یک سالن سرپوشیده ورزشی، یک زمین فوتبال خاکی و کتابخانه عمومی نیز است.
 

تشکیلات و دوایر دولتی
 

تشکیلات و دوایر دولتی موجود در شهر حسین آباد عبارتند از: خانه همیار، بانک صادرات، صندوق تعاون اسلامی، مرکز  بهداشت و درمان، کتابخانه عمومی، پاسگاه نیروی انتظامی و پایگاه مقاومت بسیج
 

جغرافیای اقتصادی
 

در سال های اخیر، توسعه و گسترش باغات پسته نقش قابل ملاحظه ای در اقتصاد این شهر و منطقه داشته است بطوریکه هم اکنون کاشت و صدور پسته، عمده ترین منبع اقتصادی و معیشتی اهالی و در سایه آن، تحولات چشمگیری درزمینه های مختلف اقتصادی بوجود آمده است.
 

به دلیل اینکه کشت عمده این منطقه پسته است ناحیه از نظر اقتصاد کشاورزی، تک محصولی محسوب می شود. وسعت کل زمین های کشاورزی این شهر 200 هکتار است که از این مقدار 50 درصد زیر کشت گندم، جو و علوفه بوده و بقیه شامل باغات پسته است مقدار تولید پسته سالیانه 450 تن بوده و میزان عملکرد آن در هکتار 1200 کیلوگرم است.
 

صنعت
 

در شهر حسین آباد امین و حاشیه آن صنایع مهمی که از نظر میزان سرمایه و وسعت تاسیسات و تعداد کارکنان دارای اهمیت باشد دیده نمی شود. فعالیت های صنعتی در این شهر محدود به کارگاههای می باشد که در جهت رفع نیازهای اهالی شکل گرفته است از جمله این کارگاههای نجاری و موزائیک سازی است
 

صنایع دستی
 

گرچه در سال های گذشته، صنایع دستی مانند سایر نواحر منطقه، در حسین  آباد امین نیز رونق داشته و جز ضروریات بوده است ولی در سال های اخیر به علت تحولات بافت اجتماعی و تغییرات شرایط زندگی، اشتغال به صنایع دستی نیز کم کم ارزش و اهمیت خود را از دست داده و تنها از این میان قالی بافی، توانسته از تطاول ایام و تحولات روزگار در امان بماند.
 

در حال حاضر در شهر حسین آباد امین حدود 120 دستگاه دار قالی برقرار است که در طرح و نقش های کرمانی، یزدی و کاشانی و در اندازه های 3*2 و 4*3 متر بافته می شود.
 

حمل و نقل راههای ارتباطی
 

دهستان حسین آباد امین دارای 97 کیلومتر راه آسفالته درجه یک است. فاصله این شهر تا انار 4 کیلومتر و تا مرکز شهرستان 93 کیلومتر است که ارتباط از طریق راه آسفالته درجه یک حاصل می شود.